Personal tools
You are here: Home Blog

Search results for category:

Suspending all online/business activities for unspecified time

Due to severely worsened health I'm forced to suspend all my online/business activities for unspecified time.

Tuesday, July 22, 2014  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/urgently-going-in-hospital-due-to-severely-worsened-health/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Enjoy my favorite summer Festival Lent 2014

Enjoy Festival Lent 2014 from 20.06.2014 to 5.7. 2014, in Maribor, Slovenia! With numerous concerts, events, stand-up comedians, folklore and dance shows and best after parties...

Wednesday, June 18, 2014 in Opinion  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/enjoy-my-favorite-summer-festival-lent-2014/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Review of Guardian's SecureDrop

Preliminary review of Guardian's SecureDrop system for whistleblowers for submitting confidential documents to Guardian journalists.

Friday, June 13, 2014 in Review  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/review-of-guardian-s-securedrop/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Bloger Mitja Kunstelj pravno preganjan in ogrožen

Slovenski bloger Mitja Kunstelj pravno preganjan in ogrožen zaradi svojega pisanja in dokazov, ki kažejo na utemeljene sume hudih kaznivih dejanj Janeza Janše in njegovih sodelavcev.

Saturday, May 12, 2012  | Permalink |  Comments (6)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/bloger-mitja-kunstelj-pravno-preganjan-in-ogrozen/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Slovenian blogger Mitja Kunstelj prosecuted and endangered

Slovenian blogger Mitja Kunstelj prosecuted and endangered because his writing and the evidences points to a reasonable suspicions of serious criminal offenses by Janez Jansa (current Slovenian prime minister) and his coworkers.

Saturday, May 12, 2012  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/slovenian-blogger-mitja-kunstelj-prosecuted-and-engendered/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Documentary EYES AND EARS OF GOD/Dokumentarec Oči in ušesa boga

Please watch this great documentary, which shows suffering and atrocities committed on indigenous peoples of Sudan/ Prosim oglejte si ta odličen dokumentarec, ki prikazuje trpljenje in grozodejstva, ki se izvajajo nad domorodskimi ljudstvi Sudana.

Monday, March 26, 2012  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/documentary-eyes-and-ears-of-god-dokumentarec-oci-in-usesa-boga/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Moj govor na StopACTA protestu MB 04.02.2012/My speech on StopACTA protest MB 04.02.2012

Besedilo govora Primoža Vallanta na protestu STOP ACTA v Mariboru, 04.02.2012 na Trgu Leona Štuklja/ Transcript (in Slovenian, use G. translate) of Primož Vallant's speech on STOP ACTA protest in Maribor Slovenia, 04.02.2012, Leona Štuklja Square

Saturday, February 04, 2012  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/moj-govor-na-stopacta-protestu-mb-04-02-2012-my-speech-on-stopacta-protest-mb-04-02.2012/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Naše pripombe in ultimat na osnutek sprememb in dopolnitev Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

Pripombe, popravki in ultimat Civilne iniciative za zaščito narave in divjih živali na osnutek sprememb in dopolnitev Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

Tuesday, July 13, 2010  | Permalink |  Comments (1)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/nase-pripombe-na-osnutek-sprememb-in-dopolnitev-uredbe-o-prepovedi-voznje-z-vozili-v-naravnem-okolju/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Objavljen osnutek spremembe uredbe o vožnjah v naravnem okolju

Ministrstvo za okolje in prostor je na dvojih spletnih straneh objavilo osnutek spremembe uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju in nas povabilo k dajanju pripomb

Thursday, June 10, 2010  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/objavljen-osnutek-spremembe-uredbe-o-voznjah-v-naravnem-okolju/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google  

Replay from minister Mrs. Kresal/Odgovor ministrice Kresalove

Minister for Home Affairs Mrs. Katarina Kresal responded me to our open letter to prime minister Pahor, her and others in connection with an attack with snowmobiles on Primoz Vallant and problem of driving in natural environment./ Ministrica za notranje zadeve RS Katarina Kresal mi je odgovorila na naše odprto pismo Pahorju, njej in drugim v zvezi z napadom z motornimi sanmi na Primoža Vallanta in problematiko voženj v naravi

Thursday, May 20, 2010 in Ekologija  | Permalink |  Comments (0)
trackback URL:  http://www.primozvallant.com/blog/odgovor-ministrice-kresalove/sbtrackback
del.icio.us   Digg   Yahoo   Google